Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2013

bobski93
7581 4325
Reposted fromuwagauwaga123 uwagauwaga123
bobski93
7803 7d17
Reposted fromChild-Rocking Child-Rocking
bobski93
‎"Fajnie mieć gromadę kotów. Jeśli czujesz się źle, po prostu patrzysz na koty i czujesz się lepiej, bo one wiedzą, że wszystko jest jak jest. Nie ma się czym podniecać. Po prostu wiedzą. Są zbawicielami. Im więcej masz kotów, tym dłużej żyjesz. Jeżeli masz sto kotów, będziesz żył dziesięć razy dłużej niż gdybyś miał dziesięć. Któregoś dnia zostanie to odkryte, a wtedy ludzie będą mieli po tysiąc kotów i będą żyli wiecznie."
— Charles Bukowski
Reposted frompoziomka888 poziomka888
bobski93
7999 8e49 500
Reposted fromjkr jkr
bobski93
8153 9c87
Reposted frommushka-plujka mushka-plujka
bobski93
bobski93
8293 9147 500
Reposted frommushka-plujka mushka-plujka
bobski93
8327 1f5f
Reposted frommushka-plujka mushka-plujka
bobski93
8375 2e1e 500
Reposted frommushka-plujka mushka-plujka
bobski93
8380 5e06 500
Reposted fromJuliettevonCat JuliettevonCat
bobski93
8389 b54b
Reposted frommushka-plujka mushka-plujka
bobski93
8390 fe0e 500
Reposted frommushka-plujka mushka-plujka
bobski93
8392 9cc2 500
Reposted frommushka-plujka mushka-plujka
bobski93
8396 2452
Reposted frommushka-plujka mushka-plujka

December 04 2012

bobski93
9521 529b
Reposted fromMerlinka Merlinka
bobski93
bobski93
7865 9c04 500
Reposted fromAgnese Agnese
bobski93
4000 7c7b
Reposted fromAgnese Agnese
bobski93
7666 88fb
Reposted fromAgnese Agnese
bobski93
2997 966b
Reposted fromAgnese Agnese
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl